Biuro Rachunkowe

NOWOŚCI/WYDARZENIA

24.04.2013 - 


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy - zapewniamy pełne wsparcie dla naszych klientów przy zakładaniu nowej firmy oraz fachowe doradztwo i obsługę dla przedsiębiorców już prowadzących działalność.

NASZE ATUTY

  • duże doświadczenie
  • indywidualne podejście
  • kompleksowa obsługa
  • przyjazna atmosfera
  • certyfikat MF nr 2299/97
  • ubezpieczenie OCZAKRES USŁUG

Zapewniamy pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych w zakresie:


1/Prowadzenie Ksiąg Handlowych

- prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych

- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- prowadzenie rejestrów VAT

- sporządzanie comiesięcznych zestawień obrotów i sald

- sporządzanie deklaracji podatkowych /CIT,PIT,VAT/

- obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych

- sporządzanie sprawozdań finansowych / bilans, rachunek zysków i strat …/

2/Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzenie ewidencji wyposażenia

- prowadzenie rejestrów VAT

- sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów

- sporządzanie dowodów wewnętrznych i innych niezbędnych zestawień

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zobowiązań podatkowych

- przekazanie klientowi informacji o wysokości podatków i ZUS-u

- sporządzanie zeznania rocznego

3/ Prowadzenia ryczałtu

- prowadzenie ewidencji przychodów

- prowadzenie wykazu środków trwałych

- prowadzenie rejestrów VAT

- sprawdzanie formalnej poprawności dokumentów

- sporządzanie zeznania rocznego

4/Prowadzenie karty podatkowej

5/ Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych

- prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej

- wypisywanie umów o pracę

- wypisywanie świadectw pracy

- rozliczenia ZUS

6/ Rozliczanie roczne osób fizycznych

7/Wyprowadzanie zaległości

Pracujemy na licencjonowanych programach finansowo- księgowych.

Dokumenty klientów są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.